• The Human Factor in Literary Translation – theories, histories, practices

    Czynnik ludzki w przekładzie literackim
    – teorie, historie, praktyki

    The Human Factor in Literary Translation
    – theories, histories, practices

    Poznań, 5-7 czerwca 2019 r.