• The Human Factor in Literary Translation – theories, histories, practices

    Czynnik ludzki w przekładzie literackim
    – teorie, historie, praktyki

    The Human Factor in Literary Translation
    – theories, histories, practices

    Poznań, 5-7 czerwca 2019 r.

Opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł, z której planujemy m.in. dofinansować publikację pokonferencyjnych tekstów pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów, prosimy uiścić do 30 kwietnia 2019 r.

 

Dane do przelewu:

 

Nazwa posiadacza rachunku

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1 
61-712 Poznań

NIP: 777 00 06 350 

Numer konta

Santander Bank Polska S.A.

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

Tytuł przelewu

Subkonto nr KN000854

Dane do przelewów zagranicznych

IBAN: PL77109013620000000036017903

Swift: WBKPPLPP